Πολίτης Α. Η προοπτική ενός αρχείου. Ariadne, [S. l.], v. 7, p. 262–266, 1994. DOI: 10.26248/ariadne.v7i0.1051. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1051. Acesso em: 21 jul. 2024.