Γκράτζιου Ό. (2004). Μνήμη Στέλλας Παπαδάκη-Οkland. Ariadne, 10, 09–10. https://doi.org/10.26248/ariadne.v10i0.990