Αλεξοπούλου Κ. (2005). Logics of Myth: Meleager in lliad. Ariadne, 11, 65–76. https://doi.org/10.26248/ariadne.v11i0.973