Καστρινάκη Α. (2020). Προσφώνηση από την πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας. Ariadne, (23-24), 273–274. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.818