Καστρινάκη Α. (2020). Έπαινος Ορχάν Παμούκ: ο Ορχάν Παμούκ και η altra cosa. Ariadne, (23-24), 252–257. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.812