Αθανασάκη Λ. (2016). Το Βραβείο William Stanley Moss σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Ariadne, (20-21), 330–339. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i20-21.328