Καράτζης Γ. (2023). Ode to GREGORY NAGY. Ariadne, 28, 237–237. https://doi.org/10.26248/ariadne.v28i.1684