Καστρινάκη Α. (2020). Η λογοτεχνία στον πόλεμο. Ariadne, (25-26), 314–318. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i25-26.1255