Καστρινάκη Α. (2020). Gail Holst-Warhaft: μια Πηνελόπη στον προβληματικό ελληνικό παράδεισο. Ariadne, (25-26), 289–295. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i25-26.1250