Καστρινάκη Α. (2020). Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne, (25-26), 248–249. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i25-26.1242