--, .-.-. (1983). Κανονισμός Σπουδών και διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 1982-1983). Ariadne, 1, 342–358. https://doi.org/10.26248/ariadne.v1i0.1192