--, .-.-. (1983). Προεδρικά Διατάγματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ariadne, 1, 336–341. https://doi.org/10.26248/ariadne.v1i0.1191