--, .-.-. (1984). Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984. Ariadne, 2, 299–307. https://doi.org/10.26248/ariadne.v2i0.1173