ΜΟΤΣΙΟΣ Γ. (1984). Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.). Ariadne, 2, 250–260. https://doi.org/10.26248/ariadne.v2i0.1170