--, .-.-. (1985). Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1984 - 1985. Ariadne, 3, 309–357. https://doi.org/10.26248/ariadne.v3i0.1150