--, .-.-. (1988). Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκά έτη 1985-87. Ariadne, 4, 265–356. https://doi.org/10.26248/ariadne.v4i0.1137