Πολίτης Α. (1994). Η προοπτική ενός αρχείου. Ariadne, 7, 262–266. https://doi.org/10.26248/ariadne.v7i0.1051