--, .-.-. (1994). ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-1993. Ariadne, 7, 213–252. https://doi.org/10.26248/ariadne.v7i0.1049