--, .-.-. (1994). ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 25 ΜΑΙΟΥ 1993. Ariadne, 7, 253. https://doi.org/10.26248/ariadne.v7i0.1048