(1)
Αλεξοπούλου Κ. Logics of Myth: Meleager in Lliad. Ariadne 2005, 11, 65-76.