(1)
Καστρινάκη Α. Προσφώνηση από την πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας. Ariadne 2020, 273-274.