(1)
Αθανασάκη Λ. Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne 2020, 234-236.