(1)
Αθανασάκη Λ. Προσφώνηση της κοσμήτορος καθηγήτριας Λουκίας Αθανασάκη. Ariadne 2016, 256-258.