(1)
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Α. Οδυσσέας Τσαγκαράκης, Ευτυχισμένος που έκανε το ωραίο ταξίδι…. Ariadne 2018, 22, 253-257.