(1)
Καστρινάκη Α. Gail Holst-Warhaft: μια Πηνελόπη στον προβληματικό ελληνικό παράδεισο. Ariadne 2020, 289-295.