(1)
--, .-.-. Προεδρικά Διατάγματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ariadne 1983, 1, 336-341.