(1)
--, .-.-. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984. Ariadne 1984, 2, 299-307.