(1)
--, .-.-. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκά έτη 1985-87. Ariadne 1988, 4, 265-356.