(1)
--, .-.-. ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-1993. Ariadne 1994, 7, 213-252.