[1]
Αλεξοπούλου Κ. 2005. Logics of Myth: Meleager in lliad. Ariadne. 11, (Jun. 2005), 65–76. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v11i0.973.