[1]
Καστρινάκη Α. 2020. Η λογοτεχνία στον πόλεμο. Ariadne. 25-26 (Nov. 2020), 314–318. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i25-26.1255.