[1]
--, .-.-. 1984. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984. Ariadne. 2, (Dec. 1984), 299–307. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v2i0.1173.