[1]
ΜΟΤΣΙΟΣ Γ. 1984. Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.). Ariadne. 2, (Dec. 1984), 250–260. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v2i0.1170.