[1]
--, .-.-. 1985. Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1984 - 1985. Ariadne. 3, (Jun. 1985), 309–357. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v3i0.1150.