[1]
--, .-.-. 1988. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκά έτη 1985-87. Ariadne. 4, (Jun. 1988), 265–356. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v4i0.1137.