[1]
Πολίτης Α. 1994. Η προοπτική ενός αρχείου. Ariadne. 7, (Jun. 1994), 262–266. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v7i0.1051.