[1]
--, .-.-. 1994. ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-1993. Ariadne. 7, (Jun. 1994), 213–252. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v7i0.1049.